Πιστή στην στρατηγική της σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης η Unicars υλοποιεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα το «Go Green» εταιρικό της πλάνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία Bioland Promithia Ltd. Με αυτή την συμφωνία, η Unicars από την 1η Μαρτίου προμηθεύεται ηλεκτρισμό αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της τόσο για τις εγκαταστάσεις της όσο και για τη φόρτιση  ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί πως πρόκειται για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται χωρίς διοξείδιο του άνθρακα (CO2) προερχόμενη από φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η Unicars, χρησιμοποιώντας πλέον πράσινη ενέργεια, οριοθετεί τον στόχο της ώστε να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα  αποδεικνύοντας έμπρακτα τις ευαισθησίες της εταιρείας για καθαρό και υγιές περιβάλλον για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Unicars: www.unicars.com