Η Eurosuccess Consulting διοργανώνει μια ΔΩΡΕΑΝ Διαδικτυακή Ενημέρωση προς επιχειρήσεις όσον αφορά τους δικαιούχους, τα οφέλη εκμετάλλευσης του σχεδίου ως και τις διαδικασίες υποβολής της αίτησης.

Ημέρα: Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ώρα: 12.00 – 13.00

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ

Για την εγγραφή σας, δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ, μέχρι και την Τρίτη, 20 Απριλίου!

Περισσότερα για το Σχέδιο Επιχορήγησης:

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε σχέδιο στήριξης και ανάπτυξης του μεταποιητικού τομέα όπου διαθέτει συνολικά €25 εκατ.

Το Σχέδιο έχει ισχύ μέχρι 30/09/2021.

Δικαιούχοι

 • Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (<250 άτομα) του μεταποιητικού τομέα που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

 • Άλλες νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:
  • Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου.
  • Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/μηχανών.
  • Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων.
  • Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, όπου για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι κατηγορίες «Χημεία Τροφίμων & Ποτών», «Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα».
  • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, όπου για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η κατηγορία «Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής».
  • Ατμοκαθαριστήρια/Πλυντήρια ρούχων.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος
  • Κτήρια – Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων
 • ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Πραγματικό Κόστος
  • Κτήρια – Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση κτηρίων
  • Καινούργια Μηχανήματα / Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα
 • ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Υπολογιζόμενο Κόστος
  • Άλλα Έξοδα – Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

Σημαντικές Πρόνοιες

 • Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την υποβολή της αίτησης.
 • Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000.

Η Eurosuccess Consulting αναλαμβάνει την ενημέρωση και υποστήριξη προς επιχειρήσεις όσον αφορά την διεκπεραίωση, προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της αίτησης και της τεχνοοικονομικής μελέτης (εάν απαιτείται).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΔΩΡΕΑΝ Διαδικτυακή Ενημέρωση προς επιχειρήσεις όσον αφορά τους δικαιούχους, τα οφέλη εκμετάλλευσης του σχεδίου ως και τις διαδικασίες υποβολής της αίτησης, δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ, μέχρι και την Τρίτη, 20 Απριλίου!