Φωτογραφία από το ΦΒ Πάρκο Ακρωτηρίου

Το Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) Πάρκο Ακρωτηρίου Λεμεσού είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κύπρο. Τα εγκαίνια του έργου έγιναν στις 9 Ιανουαρίου 2024 από τον Υπουργό Ενέργειας, όμως το πάρκο λειτουργεί από τις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά και τα οφέλη του έργου.

Η πρώτη φάση του έργου, η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία, έχει συνολική ισχύ 12 MW και αποτελείται από δύο πάρκα: το Α1, ισχύος 8 MW και το Α2, ισχύος 4 MW.

Μερικά σύντομα τεχνικά στοιχεία του έργου: Τα ΦΒ πάρκα χρησιμοποιούν έκταση περίπου 184 δεκαρίων και έχουν εγκατασταθεί συνολικά 18.250 ΦΒ πλαίσια, ισχύος 660 W το κάθε ένα. Χρησιμοποιούνται 54 μετατροπείς τάσης (inverters) ισχύος 250 kW ο κάθε ένας, 3 μετασχηματιστές ισχύος (transformers), 4MW ο κάθε ένας και δύο υποσταθμοί μέσης τάσης, ένας για κάθε ΦΒ πάρκο. Επίσης έχουν εγκατασταθεί τα απαραίτητα συνοδευτικά συστήματα, για επιτήρηση και έλεγχο της λειτουργίας των ΦΒ πάρκων και για την ασφάλεια τους.

To έργο θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια πέραν των 20.000 MWh ανά έτος, θα εξοικονομεί περίπου 4,700 τόνους καυσίμου και θα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 14.000 τόνους ετησίως, με εξοικονόμηση €2,8 εκ και €1,1 εκ αντίστοιχα με σημερινές τιμές.

Το συνολικό κόστος του έργου, περιλαμβανομένων του κόστους κατασκευής, κόστους σύνδεσης, εξόδων αδειοδότησης και αντισταθμιστικών μέτρων έχει ανέλθει σε €9,7 εκ.

Συνυπολογίζοντας την ενέργεια που θα παράγεται από τα δύο ΦΒ πάρκα, το κόστος της παραγόμενης ενέργειας θα είναι 5.0 σεντ/kWh. Η ενέργεια που παράγεται ενσωματώνεται στο μείγμα παραγωγής της ΑΗΚ και το κόστος του έργου θα ανακτάται μέσω της χοντρικής διατίμησης της ΑΗΚ. Στην πράξη αυτή σημαίνει ότι το ΦΒ Πάρκο Ακρωτηρίου είναι το πρώτο μεγάλο έργο του οποίου η ενέργεια θα πωλείται στο πραγματικό κόστος παραγωγής της, με όφελος στην μεγάλη πλειονότητα καταναλωτών της Κύπρου. Βεβαίως, αντικειμενικά, αυτή η πρώτη μείωση θα είναι ανεπαίσθητη. Η διαφορά θα ξεκινήσει να φαίνεται εφόσον η ΑΗΚ μπορέσει να αναπτύξει αρκετή επιπρόσθετη ισχύ σε ΦΒ έργα.

Ο στόχος που έχει θέσει η ΑΗΚ, και τον οποίο έχουν υιοθετήσει τόσο το Υπουργείο Ενέργειας όσο και η ΡΑΕΚ, προνοεί για ανάπτυξη από την ΑΗΚ συνολικής ισχύος 550-600 MW, σε βάθος δεκαετίας. Είναι ένας δύσκολος και φιλόδοξος στόχος, όμως είναι σημαντικό να μπορέσει η ΑΗΚ να πετύχει τον στόχο αυτό, καθώς θα επιτρέψει την ουσιαστική μείωση στις τιμές ηλεκτρισμού και επίσης θα υποστηρίξει αποτελεσματικά την πράσινη μετάβαση της χώρας μας. Στην ΑΗΚ είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τη στήριξη όλων των αρμοδίων στην υλοποίηση του στόχου αυτού.

Περισσότερα Business νέα εδώ