Σε ισχύ από 3  Οκτωβρίου 2022 Η Ελληνική Τράπεζα είναι η πρώτη που θα προχωρήσει στην κατάργηση των αρνητικών επιτοκίων.

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει την απόφασή της να τερματίσει την εφαρμογή αρνητικών επιτοκίων σε λογαριασμούς πελατών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα/ καταναλωτές και οι οποίοι (λογαριασμοί) τηρούνται σε Ευρώ.

Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από 03/10/2022 οπότε και το επιτόκιο στους τρεχούμενους λογαριασμούς, λογαριασμούς ταμιευτηρίου και λογαριασμούς  προειδοποίησης πελατών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα/ καταναλωτές θα είναι μηδενικό.

Η απόφαση έλαβε υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς και την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“EKT”) σχετικά με την αύξηση των τριών βασικών της επιτοκίων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει σε ποσοστό 2%, που αποτελεί τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ.

Περισσότερα Finance νέα εδώ