Στις πολύ καλές επιδόσεις της Ελληνικής Τράπεζας, κάτω από δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια του 2022, αλλά και στις προκλήσεις και στους στόχους του 2023, στη βάση του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας αναφέρθηκε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου κ. Oliver Gatzke σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με το διευθυντικό προσωπικό για το κόψιμο της βασιλόπιττας.

Μεταξύ άλλων, το 2022 η Ελληνική Τράπεζα πέτυχε σημαντικά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα, την απόκτηση δανειακού χαρτοφυλακίου από την RCB και τη συμφωνία του Project Starlight με πώληση σημαντικού μεριδίου ΜΕΧ και της APS, μειώνοντας τα ΜΕΧ στο 3,8%. Επίσης, έγιναν αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης, και τον εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων, των διαδικασιών και της διαχείρισης του κόστους και προς την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων που προσφέρει. Μείζονος σημασίας κρίνεται για την Τράπεζα και η επαναφορά των μισθών των συναδέλφων από τα πρώην ΣΠΙ, καθώς και η ολοκλήρωση ενός πετυχημένου Σχεδίου Πρόωρης Εθελούσιας Εξόδου.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι, μετά από δέκα χρόνια, η Τράπεζα άρχισε να πληρώνει τόκους στους κατόχους ΜΑΚ 1 & ΜΑΚ 2, ενώ με νέο δανεισμό πέραν των 1,2 δισ. ευρώ το 2022, η Ελληνική Τράπεζα αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς στήριξης της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

«Το Πλάνο Μετασχηματισμού βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετεξελισσόμαστε σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη, μέσω της ψηφιοποίησης, της απλοποίησης των διαδικασιών μας και της προσφοράς απλών και ανταγωνιστικών προϊόντων», τόνισε, ενώ ευχαρίστησε το προσωπικό για τη συμβολή στα όσα σημαντικά πέτυχε η Τράπεζα το 2022.

Βασικές αρχές του Πλάνου:

  • Διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και ρευστότητας και συνέχιση του βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου.

  • Επικέντρωση στον πελάτη με ενδυνάμωση των σχέσεων και περαιτέρω αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Έμφαση στην ψηφιοποίηση και ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων.

  • Έμφαση στο τρίπτυχο ESG με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

  • Βιωσιμότητα μέσω μείωσης του κόστους και των ΜΕΧ

  • Αξιοκρατία και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εξέλιξη της κουλτούρας των εργαζομένων.

Μερικοί από τους μεσοπρόσθεσμους στόχους της Τράπεζας είναι:

  • Μείωση του Δείκτη ΜΕΧ (εξαιρουμένων ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΠΣ) στο 3%

  • Μείωση του Δείκτη Εξόδων/ Εσόδων στο 50%

  • Νέος δανεισμός ύψους πέραν των €1,2 δισ. ετησίως.

Το διεθνές περιβάλλον των επιτοκίων θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις οικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας τα επόμενα χρόνια. Η Ελληνική Τράπεζα αναμένει ότι τα κέρδη πριν από τη φορολογία για το 2023 θα είναι υψηλότερα, κυρίως λόγω των αναμενόμενων μεταβολών των επιτοκίων και της βελτίωσης στη δομή του κόστους μετά το επιτυχημένο Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Εξόδου που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

Όπως επεσήμανε ο κ. Gatzke, στόχος είναι η προσφορά μιας πραγματικά ψηφιακής και πολυκαναλιακής εμπειρίας στους πελάτες, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, ώστε η πρώτη γραμμή να επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση και στην προσφορά ορθών επιλογών και προϊόντων, κατανοώντας τις ανάγκες του πελάτη και χρηματοδοτώντας τη μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία.

Περισσότερα Finance νέα εδώ