Στρατηγική Συνεργασία δύο κορυφαίων Οργανισμών

Το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της αυτοκίνησης στην Κύπρο, την Unicars. Αυτή είναι η 20η Στρατηγική Συνεργασίας του κορυφαίου κυπριακού Business School.

Η εν λόγω στρατηγική συνεργασία έρχεται ως συνέχεια άλλων στρατηγικών συνεργασιών που έχει συνάψει το CIM με κορυφαίες κυπριακές επιχειρήσεις και παγκόσμιους κολοσσούς με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και γενικότερα την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση μεταξύ άλλων σε:

  • Διαλέξεις από εμπειρογνώμονες της εταιρίας Unicars
  • Προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό της εταιρείας Unicars
  • Βραβεία για πρωτεύσαντες φοιτητές του CIM
  • Διενέργεια της Διατριβής των φοιτητών του CIM σε συνεργασία με την εταιρεία Unicars
  • Υποτροφίες για το προσωπικό της εταιρείας Unicars
  • Κοινά προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Εκ μέρους της εταιρείας Unicars, η κα. Χριστιάννα Διογένους, CEO, αναφέρει σχετικά με την στρατηγική συνεργασία:

Η συνεργασία με το CIM, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στην Κύπρο, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Unicars για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκπαίδευση της Κυπριακής κοινωνίας. Βασικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι η δημιουργία συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και δράσεων για την στήριξη της εκπαίδευσης, της δημιουργίας και της καινοτομίας. Στόχος μας είναι η διαχρονική συνεργασία με το CIM ώστε από κοινού να συμβάλλουμε στην παροχή εξειδικευμένων και τεχνοκρατικών γνώσεων που θα αναδείξουν σε πρωταγωνιστές τους συμμετέχοντες στα σχετικά προγράμματα.

Το γεγονός ότι αυτή είναι η 20η κατά σειρά στρατηγική συνεργασία που συνάπτει το CIM με κορυφαίες επιχειρήσεις και παγκόσμιους κολοσσούς και αποδεικνύει για ακόμα μια φορά περίτρανα τον ηγετικό ρόλο του CIM σαν το κατεξοχήν Κυπριακό Business School και ενδυναμώνει τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση που προσφέρει στους φοιτητές του.