Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρο  κατέγραψε ετήσια αύξηση 3.9% τον Απρίλιo του 2021 φτάνοντας σε επίπεδο 101.5, μετά από τις ετήσιες μειώσεις 2.5% το Μάρτιο και 8.8% το Φεβρουάριο (με βάση τα πιο πρόσφατα και αναθεωρημένα δεδομένα).

Η ισχυρή άνοδος του ΣΠΟΔ τον Απρίλιο του 2021 αντικατοπτρίζει τις εκτεταμένες εκστρατείες εμβολιασμού κατά της πανδημίας COVID-19, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση βελτιωμένων προσδοκιών και συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, τόσο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην ευρωζώνη, όσο και ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Κύπρο ενισχύθηκαν σημαντικά τον Απρίλιο του 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος της Κύπρου που καταγράφηκε το Μάρτιο του 2021 υποχώρησε και ενισχύθηκε σημαντικά τον Απρίλιο του 2021. Συγχρόνως, θετική επίδραση στο ΣΠΟΔ και στην πορεία μεγέθυνσης της εγχώριας οικονομίας αποτελούν, παρά τα χαμηλά επίπεδα, οι αφίξεις τουριστών, καθώς, και μια σειρά από εγχώριες μεταβλητές.

Συγκεκριμένα, προκαταρκτικά στοιχεία υποδεικνύουν την καταγραφή θετικού ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης το Μάρτιο και ιδιαίτερα Απρίλιο του 2021 τόσο για τον όγκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τον όγκο λιανικών πωλήσεων. Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η σημαντική ετήσια αύξηση του συνολικού αριθμού πωλητήριων εγγράφων ακινήτων τον Απρίλιο του 2021, καθώς και η καταγραφή θετικών ετήσιων ρυθμών μεγέθυνσης των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες.

Στον αντίποδα, η διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου (Brent Crude) στα προ-πανδημίας επίπεδα συμβάλλουν αρνητικά στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ. Κρίνεται δέον να αναφερθεί ότι, η άνοδος των πλείστων συνιστωσών του ΣΠΟΔ αντανακλά μεν τις εκτεταμένες εκστρατείες εμβολιασμού, αλλά και τη βελτίωση δε της οικονομίας από τις ισχυρές επιπτώσεις της πανδημίας.

Συνοψίζοντας, η ισχυρή άνοδος του ΣΠΟΔ τον Απρίλιο του 2021 προδιαγράφει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας κατόπιν των ισχυρών επιπτώσεων που υπέστη από την πανδημία. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας εξακολουθούν να εξαρτώνται από την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, και ειδικότερα, στην ταχύτητα των εκστρατειών εμβολιασμού. Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη μεθοδολογία κατασκευής του ΣΠΟΔ βρίσκονται στη ιστοσελίδα: Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI)

Σημειώσεις:
  1. Ο Δείκτης ΣΠΟΔ δημιουργήθηκε με βάση το οικονομετρικό μοντέλο των Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009).
  2. Ο ΣΠΟΔ για το μήνα Απρίλιο του 2021 κατασκευάστηκε στη βάση διαθεσιμότητας της τιμής του πετρελαίου (Brent Crude), του ΔΟΚ στην ευρωζώνη, του συνολικού αριθμού πωλητήριων εγγράφων ακινήτων, καθώς και των υψηλής συχνότητας δεδομένων των αφίξεων επιβατών και του όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το μήνα Απρίλιο, ενώ οι υπόλοιπες συνιστώσες του εκτιμήθηκαν στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών σε μια σειρά οικονομικών δεικτών.

Τι είναι ο ΣΠΟΔ;

Ο Δείκτης ΣΠΟΔ έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα για τα σημεία καμπής των οικονομικών κύκλων, δηλαδή τα σημεία μεταστροφής της οικονομικής δραστηριότητας. Ο Δείκτης αυτός αποτελείται από αριθμό προπορευόμενων μεταβλητών οικονομικής δραστηριότητας των οποίων οι μεταβολές τείνουν να προηγούνται των μεταβολών στη συνολική οικονομική δραστηριότητα και οι οποίες αξιολογούνται σε τακτική βάση.

Από ποιες μεταβλητές αποτελείται ο ΣΠΟΔ της Κύπρου;

Οι μεταβλητές με χαρακτηριστικά προήγησης επιλέχθηκαν από μια μεγάλη κατηγορία εγχώριων και διεθνών προπορευόμενων δεικτών και είναι: η τιμή του πετρελαίου (Brent Crude), ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην ευρωζώνη, τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, οι αφίξεις τουριστών, η αξία των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, ο Δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων, και ο Δείκτης όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.