Χορηγία για νέες επιχειρήσεις μέχρι και €84,000!

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοίνωσε σχέδιο με σκοπό την υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων ανδρών και των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της παροχής επιχορηγήσεων συνολικού ύψους €30 εκατομμυρίων. Το Σχέδιο αποτελεί τη συνέχεια των σχεδίων ενίσχυσης της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που ήταν από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή σχέδια των προηγούμενων χρόνων.

Η Eurosuccess Consulting διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ Διαδικτυακή Παρουσίαση προς τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά τους δικαιούχους, τα οφέλη εκμετάλλευσης του σχεδίου ως και τις διαδικασίες υποβολής της αίτησης.

Ημέρα: Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021

Ώρα: 15:30

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΖΟΟΜ

Για την εγγραφή σας, δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ, μέχρι και την Τρίτη, 1 Ιουνίου!

Περισσότερα για το Σχέδιο Επιχορήγησης:

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι & Ποσοστό Ενίσχυσης ανά Ηλικιακή Κατηγορία:

 • 18–29 Άνδρες & Γυναίκες – 70% Επιχορήγηση
 • 30–50 Άνδρες – 60% Επιχορήγηση
 • 30–55 Γυναίκες – 60% Επιχορήγηση

Επιλέξιμοι Aιτητές:

 • Άνεργος/η ή Μισθωτός/ή
 • Όχι πέραν 25% μετοχές σε ενεργή επιχείρηση

Χαρακτηριστικά Σχεδίου:

 • €30 εκατομμύρια o συνολικός προϋπολογισμός της 7ετίας
 • Ανοικτό για υποβολή μέχρι 12.2021
 • Προϋπολογισμός ανά αίτηση: €10,000 – €120,000

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Εξοπλισμός
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Κτίρια (Ανέγερση, Ανακαίνιση, Αγορά)
 • Προώθηση-Προβολή επιχείρησης
 • Άλλα έξοδα: 7% (flat rate) επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών – συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή συμβούλου

Η Eurosuccess Consulting αναλαμβάνει την ενημέρωση, υποστήριξη προς ενδιαφερόμενους όσον αφορά την διεκπεραίωση, προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο, πατήστε εδώ!