Τα Τμήματα «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και «Οικονομικών και Διοίκησης» και «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Κύπρου, προκηρύσσουν πρόσκληση για υποψηφίους για το Διδακτορικό Πρόγραμμα με Συνεπίβλεψη στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, που οδηγεί στην απονομή κοινού διδακτορικού διπλώματος από τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρως αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από τις Ελληνικές (ΦΕΚ τ.Β’ 5063_17-11-2020) και Κυπριακές αρχές (πιστοποιημένο από τον ΔΙΠΑΕ κατά την 69η Σύνοδο του στις 12 και 13 Ιουλίου 2021). Διέπεται από το Κυπριακό Θεσμικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει την πλήρη διοικητική και οργανωτική ευθύνη για την διαχείριση του Προγράμματος.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι πλέον ανοιχτή για περιορισμένο αριθμό διδακτορικών θέσεων που απευθύνονται τόσο σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε μη Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου σε ένα δυναμικό και καλά εξοπλισμένο ερευνητικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.nup.ac.cy/gr/phd-with-co-supervision-in-accounting-and-finance/