Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου κατέγραψε ετήσια μείωση 0.1% το Μάρτιο  του 2021 φτάνοντας σε επίπεδο 103.4, μετά από τις ετήσιες μειώσεις 4.8% το Φεβρουάριο και 5.1% τον Ιανουάριο (με βάση τα πιο πρόσφατα και αναθεωρημένα δεδομένα).

Η  ανάκαμψη του ΣΠΟΔ το Μάρτιο του 2021 αντικατοπτρίζει τις εκτεταμένες εκστρατείες εμβολιασμού και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση βελτιωμένων προσδοκιών και συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην ευρωζώνη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, ενισχύθηκε σημαντικά το Μάρτιο του 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Κύπρο δεν σημειώνει την έντονη αύξηση που καταγράφει ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός δείκτης και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το επιχειρηματικό κλίμα της Κύπρου, σε αντίθεση με την ευρωζώνη,  υποχώρησε το Μάρτιο του 2021. Παράλληλα, η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων συντελεί θετικά στην πορεία μεγέθυνσης της εγχώριας οικονομίας. Ειδικότερα, προκαταρκτικά στοιχεία υποδεικνύουν την καταγραφή θετικού ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης το Μάρτιο του 2021 για τον όγκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από τις σημαντικές ετήσιες μειώσεις που καταγράφηκαν το Φεβρουάριο και Ιανουάριο του 2021. Σημαντική ετήσια αύξηση καταγράφει και ο συνολικός αριθμός πωλητήριων εγγράφων ακινήτων το Μάρτιο του 2021. Επιπλέον, συνεχίζεται η καταγραφή θετικών ετήσιων ρυθμών μεγέθυνσης των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, οι οποίες ως ηλεκτρονικό μέσο πληρωμών αποτελούν μέτρο προφύλαξης κατά της πανδημίας. Στον αντίποδα, οι τιμές του πετρελαίου (Brent Crude), οι οποίες πλησιάζουν τα προ-πανδημίας επίπεδα, καθώς και οι σημαντικά μειωμένες αφίξεις τουριστών, συμβάλλουν αρνητικά στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ. Επίσης, ανάμεσα στους τομείς που πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα, αν και παρουσίασε βελτίωση το Μάρτιο του 2021, είναι και το λιανικό εμπόριο.

Συνοψίζοντας, η ανάκαμψη του ΣΠΟΔ το Μάρτιο του 2021 υποδηλώνει τις προοπτικές ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας – η πορεία της οποίας όμως εναπόκειται στην εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, αλλά και στην ταχύτητα των εκστρατειών εμβολιασμού. Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη μεθοδολογία κατασκευής του ΣΠΟΔ βρίσκονται στη ιστοσελίδα: Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI)

Σημειώσεις:

  1. Ο Δείκτης ΣΠΟΔ δημιουργήθηκε με βάση το οικονομετρικό μοντέλο των Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009).
  2. Ο ΣΠΟΔ για το μήνα Μάρτιο του 2021 κατασκευάστηκε στη βάση διαθεσιμότητας της τιμής του πετρελαίου (Brent Crude), του ΔΟΚ στην ευρωζώνη, του συνολικού αριθμού πωλητήριων εγγράφων ακινήτων, καθώς και των υψηλής συχνότητας δεδομένων των αφίξεων επιβατών και του όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το μήνα Μάρτιο, ενώ οι υπόλοιπες συνιστώσες του εκτιμήθηκαν στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών σε μια σειρά οικονομικών δεικτών.

Τι είναι ο ΣΠΟΔ;

Ο Δείκτης ΣΠΟΔ έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα για τα σημεία καμπής των οικονομικών κύκλων, δηλαδή τα σημεία μεταστροφής της οικονομικής δραστηριότητας. Ο Δείκτης αυτός αποτελείται από αριθμό προπορευόμενων μεταβλητών οικονομικής δραστηριότητας των οποίων οι μεταβολές τείνουν να προηγούνται των μεταβολών στη συνολική οικονομική δραστηριότητα και οι οποίες αξιολογούνται σε τακτική βάση.

Από ποιες μεταβλητές αποτελείται ο ΣΠΟΔ της Κύπρου;

Οι μεταβλητές με χαρακτηριστικά προήγησης επιλέχθηκαν από μια μεγάλη κατηγορία εγχώριων και διεθνών προπορευόμενων δεικτών και είναι: η τιμή του πετρελαίου (Brent Crude), ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην ευρωζώνη, τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, οι αφίξεις τουριστών, η αξία των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, ο Δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων, και ο Δείκτης όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.