Το Ταμείο Υποτροφιών της Αρχιεπισκοπής Κύπρου ενίσχυσε πρόσφατα η Ελληνική Τράπεζα, στηρίζοντας έτσι άριστους μαθητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.

Συγκεκριμένα, χρηματική χορηγία προσφέρθηκε για τη στήριξη του Ταμείου, ώστε αυτό να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για όλους, με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 να στερούν από πολλά παιδιά την ευκαιρία να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν τις σπουδές τους.

Η στήριξη των μαθητών και οι ίσες ευκαιρίες για όλους στην εκπαίδευση αποτελούν βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικής Τράπεζας. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που και η ίδια η Τράπεζα έχει δημιουργήσει το Πρόγραμμα Υποτροφιών Jumpstart, στηρίζοντας 20 νέους φοιτητές κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες δίνονται μετά από μοριοδότηση που λαμβάνει υπόψη τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και διακρίσεις του αιτητή, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και ιδιάζουσες κοινωνικές καταστάσεις.