Η πρώτη τράπεζα που επιβραβεύει με χαμηλότερο επιτόκιο τόσο την αγορά όσο και την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Οδηγώντας τη στροφή στην Πράσινη Οικονομία η Ελληνική Τράπεζα επεκτείνει τη γκάμα των χρηματοδοτικών της προϊόντων, προσφέροντας το νέο σχέδιο «Green Κατοικία». Η Ελληνική Τράπεζα είναι η πρώτη που προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να απολαύσουν ευνοϊκότερο στεγαστικό επιτόκιο, αλλά και να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, όχι μόνο με την απόκτηση ή ανέγερση νέας κατοικίας, αλλά και με την αναβάθμιση της υφιστάμενης.

Το νέο προϊόν «Green Κατοικία» προσφέρει ευνοϊκότερη τιμολόγηση στεγαστικού δανείου για την ανέγερση «πράσινης κατοικίας» ενεργειακής κλάσης Α ή Β, καθώς και για την ανακαίνιση/ ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας σε Α ή Β.

Ειδικότερα, προσφέρει Στεγαστικό Δανείου με έκπτωση 0.15% στο επιτόκιο για Κατοικίες με ενεργειακή απόδοση Α και έκπτωση 0.10% στο επιτόκιο για Κατοικίες με ενεργειακή απόδοση Β.

Το ποσό του δανείου μπορεί να είναι μέχρι 80% της αξίας της κύριας κατοικίας και το υπόλοιπο 20% είτε καταβάλλεται από τον αγοραστή σε μετρητά είτε χρηματοδοτείται από την Ελληνική Τράπεζα μέσω υποθήκευσης επιπρόσθετου ακινήτου. Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι τα 30 χρόνια.

Μέσα από την παροχή «πράσινων» δανείων, την χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε οικολογικά βιώσιμες επιχειρήσεις, τη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, καθώς και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών λειτουργίας, η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεί τον μεγαλύτερο πρεσβευτή της ταχείας μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας https://hbcy.me/GreenHome ενώ οι πελάτες μπορούν να διευθετήσουν άμεσα το ραντεβού τους μέσω της υπηρεσίας Book A Meeting (Κλείσε ραντεβού (hellenicbank.com)

Σημειώνεται ότι η έκπτωση στο επιτόκιο στεγαστικού δανείου παραχωρείται εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά βάση των εσωτερικών διαδικασιών της Τράπεζας, ενώ σημειώνεται ότι το επιτόκιο στεγαστικού δανείου, διαφέρει βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Ελληνική Τράπεζα.

Περισσότερα Finance νέα εδώ