Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων (MDMS) και των υποχρεώσεων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής που πηγάζουν από τον Νόμο και τους Κανόνες Αγοράς, για ενημέρωση και ελεύθερη πρόσβαση των Χρηστών Δικτύου τόσο στα τεχνικά στοιχεία του μετρητή όσο και των μετρητικών δεδομένων, δημιουργήθηκαν τρία νέα εγχειρίδια.

  1. Εναλλακτικοί τρόποι καταχώρησης της ένδειξης του μετρητή σας στα συστήματα μας
  2. Τρόποι και συχνότητα Καταγραφής Μετρήσεων
  3. Εγχειρίδιο πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη MDMS (External Information System)

Τα εγχειρίδια  παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 16/12/2021 μέσω διαδικτυακής συνάντησης με τίτλο H AHK στο δρόμο της ψηφιοποίησης” από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους και Προμηθευτές που συμμετέχουν στην Μεταβατική Αγορά Ηλεκτρισμού. Τα εγχειρίδια ήδη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ κάτω από το Περιχαρακωμένο Τμήμα Καταγραφής Μετρήσεων στη Βασική Δραστηριότητα Διανομής.

Επιπρόσθετα παρουσιάστηκε η Διαδικτυακή Πλατφόρμα (Web Portal),meterreadingdso.eac.com.cy, η οποία έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη διάθεση όλων των Χρηστών Δικτύου με την οποία ο καθένας μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα τεχνικά στοιχεία του μετρητή του, μετρήσεις που έχουν ληφθεί και καταναλώσεις του υποστατικού του με ασφάλεια και διαφάνεια.

Τέλος παρουσιάστηκε η νέα εφαρμογή που ετοιμάζεται από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για ηλεκτροδότηση.