Το 2020 σημειώθηκε η υψηλότερη κερδοφορία των τελευταίων εννέα ετών

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στη Λευκωσία, η Πρόεδρος του Οργανισμού, κ Ρένα Ρουβιθά Πάνου, που ολοκληρώνει σε λίγες εβδομάδες και τη δεύτερη τελική της θητεία, αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, ενώ προχώρησε και σε ένα συνολικό απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε.

Αναφερόμενη στη φετινή ιστορική επέτειο από την ίδρυση της Cyta, η κ Ρουβιθά Πάνου υπογράμμισε ότι:

Σήμερα, στα 60 της χρόνια, η Cyta είναι πιο νέα και πιο δυνατή από ποτέ. Γιατί, μέσα από τη διαδρομή της, έμαθε να βλέπει το μέλλον με ευελιξία και δυναμισμό. Έμαθε να αλλάζει και να προσαρμόζεται. Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, στοχευμένα και με σύνεση μεγάλες οικονομικές και εμπορικές προκλήσεις.  Να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά στην τεχνολογία, να σχεδιάζει τα προϊόντα του μέλλοντος και να προδιαγράφει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Να στηρίζει με συνέπεια τους πελάτες της, που την εμπιστεύονται, και να προσφέρει ουσιαστικά στην κυπριακή κοινωνία.

Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς που έκλεισε, η κ Ρουβιθά Πάνου τόνισε ότι αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν λάβει κανείς υπόψη το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η κυπριακή οικονομία κατά την περίοδο της πανδημίας. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η μετά φόρων κερδοφορία για το 2020 ανέρχεται  σε €70,8εκ., που αποτελεί την υψηλότερη κερδοφορία των τελευταίων εννέα ετών. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της πρώτης πενταμηνίας του 2021 είναι πολύ ενθαρρυντικά, με σημαντική αύξηση των εσόδων, τόσο σε σύγκριση με το 2020, όσο και με το 2019.  Οι θετικές αυτές επιδόσεις αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα της Cyta σε δύσκολες συνθήκες, καθώς και τη δυναμική της παρουσία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Η κ Ρουβιθά Πάνου σημείωσε ότι καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων υπήρξε  η ιδιαίτερα παραγωγική συνεργασία της διοίκησης, της διεύθυνσης και του προσωπικού της Cyta, αφού όλοι είχαν ως πρώτιστο στόχο τη συνεχή ανάπτυξη του Οργανισμού και τη διατήρησή του στην κορυφή των τηλεπικοινωνιών της χώρας μας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Πρόεδρος της Cyta προχώρησε και σε συνολικό απολογισμό του έργου του Συμβουλίου. Σημείωσε ότι όλα τα μέλη του εργάστηκαν με βασικές αρχές την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στις αποφάσεις που αφορούν σε σημαντικές αναπτυξιακές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και στρατηγικά έργα υποδομής όπως:

  • τη μεγαλύτερη αναβάθμιση των εθνικών υποδομών σταθερής επικοινωνίας στον τόπο μας, μέσω της υλοποίησης της ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών Cyta Fiber με ίδια κεφάλαια
  • τη συνεχή αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και την εμπορική λειτουργία του πρώτου δικτύου 5G στην Κύπρο από τη Cytamobile Vodafone, με προσήλωση στην εφαρμογή προτύπων ασφάλειας και υγείας
  • την καθιέρωση της Κύπρου ως αξιόπιστου Τηλεπικοινωνιακού Κόμβου διεθνούς διασύνδεσης και παροχής υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων της Cyta σε διεθνείς δορυφορικές και υποθαλάσσιες συνδέσεις
  • τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Φύλαξης Δεδομένων (data center) υψηλών προδιαγραφών και ασφάλειας, που θα καταστήσει εφικτή την προσέλκυση νέων τοπικών, περιφερειακών και διεθνών πελατών, στους οποίους περιλαμβάνεται δυνητικά και η κυπριακή πολιτεία

Η κα Ρουβιθά Πάνου αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου που έφεραν απτά αποτελέσματα στον εξορθολογισμό και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Συντάξεων της Cyta, στην απεμπλοκή του Οργανισμού από θυγατρικές εταιρείες της Κύπρου και του εξωτερικού στο πλαίσιο επαναξιολόγησης των δραστηριοτήτων τους, στον εσωτερικό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού μέσω της νέας οργανικής δομής, στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης απόδοσης και προαγωγών, καθώς και στην προσαρμογή της εταιρικής κουλτούρας στα απαιτητικά δεδομένα της σύγχρονης εποχής.

Ολοκληρώνοντας, η Πρόεδρος της Cyta υπογράμμισε πως ο Οργανισμός είναι εστιασμένος στις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή στο τρίπτυχο «περιβάλλον, κοινωνία, εταιρική διακυβέρνηση», γνωστό ως ESG. Με κομβικής σημασίας τεχνολογικές υποδομές, οικονομική ευρωστία, εμπορική δυναμική και άριστα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η Cyta έχει κατορθώσει να είναι συνώνυμη της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της σιγουριάς.  Είναι κομμάτι του τόπου μας και χαράσσει το δρόμο της τεχνολογικής εξέλιξης και  του ψηφιακού μετασχηματισμού της Κύπρου.