Η Κύπρος βρίσκεται στη διαδικασία έναρξης διαλόγου για το θέμα του κατώτατου μισθού, έχοντας ολοκληρώσει τις αναγκαίες μελέτες και αναλύσεις ευαισθησίας που χρειάζονται, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι επιπτώσεις από την εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού”, δήλωσε τη Δευτέρα η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε παρέμβασή της στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο. 

Κύρια θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν, μεταξύ άλλων, η Πρόταση Οδηγίας για Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς στην ΕΕ και τα επόμενα βήματα της Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής στο Πόρτο, η οποία υιοθέτησε το Σχέδιο Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Υπουργός  εξέφρασε τη στήριξή της στο Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τόνισε ότι η Κύπρος έχει θέσει σε προτεραιότητα μια σειρά από Έργα, Δράσεις και Πολιτικές για επίτευξη των στόχων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, τόσο μέσω της αξιοποίησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και από εθνικούς πόρους.

Στις παρεμβάσεις της, η Υπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στον κοινωνικό διάλογο στην Κύπρο και το σημαντικό ρόλο που επιτέλεσε στον περιορισμό των δυσμενών συνθηκών της κρίσης της πανδημίας και τη διατήρηση των υγιών εργασιακών σχέσεων.


Πηγή: ΚΥΠΕ