Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος συμμετείχε στο συνέδριο “Integration of a Gender Perspective in CSDP” το οποίο διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας. Το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών εκπροσωπήθηκε από τη Δρ. Μερσίλεια Αναστασιάδου, Λέκτορα Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων και την Δρ. Ελένη Γαβριήλ, Λέκτορα Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 28 και 30 Σεπτεμβρίου στη Λάρνακα και είχε ως σκοπό την παροχή εργαλείων και δεξιοτήτων για την ενσωμάτωση του φύλου στις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών και την επίτευξη της ισότητας των φύλων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Οι στόχοι του συνεδρίου ταυτίζονται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τα προγράμματα του Τμήματος που περιλαμβάνουν Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια και Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια. Περαιτέρω, η φιλοσοφία του συνεδρίου αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου σχετικά με την ισότητα των φύλων, τη δια βίου μάθηση και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς.

Περισσότερα Business νέα εδώ