Μετά το πέρας της 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας συνήλθε και εξέλεξε τον Δρα Ευριπίδη Α. Πολυκάρπου, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. της Τράπεζας, τον κ. Marco Comastri, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, και τον κ. Stephen John Albutt, ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι οι: Αντώνης Ρούβας (νέος CFO), Oliver Gatzke (νέος CEO), Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Kristofer Richard Kraus, Ανδρέας Περσιάνης, Κυριάκος Ριρής, Δημήτριος Ευσταθίου, Stephen John Albutt, Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, Μάριος Μαραθεύτης, Marco Conrmastri, John Gregory Iossifidis και Μιράντα Ξαφά επανεκλέγηκαν/ εκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι οι διορισμοί των: Αντώνη Ρούβα, Oliver Gatzke, Ανδρέα Περσιάνη, Κυριάκου Ριρή και Μιράντας Ξαφά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Τα δύο νέα εκτελεστικά μέλη είναι ο νέος CEO, Oliver Gatzke και ο νέος CFO, Αντώνης Ρούβας, οι οποίοι εκλέγηκαν στο ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας, ο διορισμός τους υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών αρχών. Ως μη εκτελεστικοί σύμβουλοι εκλέγηκαν οι Ανδρέας Περσιάνης, Κυριάκος Ριρής, Μιράντα Ξαφά.