Φωτογραφία: Andreas Loucaides
Ένα κορυφαίο διεθνές γεγονός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Κύπρος σε λίγες μέρες, το οποίο προετοιμαζόταν πυρετωδώς από το 2018.

Στις 5-7 Οκτωβρίου στο Κέντρο «Φιλοξενία» θα πραγματοποιηθεί η 9η Υπουργική Σύνοδος για το Περιβάλλον στην Ευρώπη, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), με τίτλο «Κυκλική οικονομία, αειφόρος τουρισμός και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη». Διάφορα side events θα φιλοξενήσει και το Ινστιτούτο Κύπρου.

Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος φιλοξενεί ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός διεθνούς εμβέλειας στο οποίο θα εκπροσωπηθούν 56 χώρες, θα παρευρεθούν 71 Υπουργοί/Υφυπουργοί, θα συμμετάσχουν 980 άτομα και θα εκπροσωπηθούν 60 Οργανώσεις Νεολαίας. Θα διεξαχθούν τέσσερις συναντήσεις Υψηλού Επιπέδου και περισσότερες από 150 διμερείς/τριμερείς συναντήσεις.

Συμμετέχουν Υπουργοί Παιδείας και Υπουργοί Περιβάλλοντος, εκπροσωπείται ο δημόσιος και ιδιωτικός Τομέας, η Νεολαία, Διεθνείς Οργανισμοί , Περιφερειακές Οργανώσεις, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Υπουργική σύνοδο για το Περιβάλλον στην περιφέρεια της UNECE, η οποία διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια. Η σημαντικότητα της συνόδου έγκειται και στο γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια Υπουργική Σύνοδος διεξάγεται στη Μεσόγειο, με αντικείμενο συζήτησης τρία φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την διεθνή κοινότητα αυτή τη στιγμή δηλαδή την κυκλική οικονομία /αειφόρες υποδομές, τον αειφόρο τουρισμό και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Περισσότερα Inspiration νέα εδώ