• Με εξειδικευμένο τμήμα για το τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και θέματα βιωσιμότητας, η Ελληνική Τράπεζα δίνει την πράσινη επιλογή

 

Αναγνωρίζοντας την άρρηκτη σύνδεση ανάμεσα στην ευημερία του τόπου και στη βιώσιμη ανάπτυξη, η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει να πρωτοπορεί, με εξειδικευμένο τμήμα για θέματα βιωσιμότητας και ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και να καθοδηγεί τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.

Η Ελληνική Τράπεζα επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και σχεδιάζει με συνέπεια τις δράσεις της, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και συμβάλλοντας στην κοινωνική ευημερία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

Ως ένα από τα κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, Ελληνική Τράπεζα προσβλέπει να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο πρεσβευτή της ταχείας μετάβασης στην Πράσινη Οικονομία, που αποτελεί έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).

Στοχεύοντας σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον και στην αναστροφή των συνεπειών  της κλιματικής αλλαγής, η Ελληνική Τράπεζα δεσμεύεται για πράσινη και κοινωνική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, προσφέροντας ποιοτικές επιλογές και λύσεις.

Προωθώντας την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική με την υιοθέτηση κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG) η Ελληνική Τράπεζα θα προσφέρει προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες με συμβουλές και κίνητρα προς τους πελάτες της, ώστε να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις με μέτρα βιωσιμότητας.

Διαχρονικά η προστασία του περιβάλλοντος καθοδηγεί κάθε πτυχή της λειτουργίας της Ελληνικής Τράπεζας που εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές λειτουργίας, χρηματοδοτεί «πράσινες» επιχειρήσεις και συμμετέχει σε σειρά πρωτοβουλιών και πράσινων δράσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Τράπεζα ήταν η πρώτη τράπεζα στην Κύπρου που εντάχθηκε στο Priceless Planet Coalition, μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της Mastercard, στην οποία συμμετέχουν κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε στην έκδοση οικολογικών καρτών, χρησιμοποιώντας υλικά από τον Κατάλογο Βιώσιμων Υλικών της Mastercard.

Παράλληλα, δανειοδοτεί έργα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εφαρμόζοντας κριτήρια αξιολόγησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρίσκων στη διαδικασία έγκρισης καινούργιων χρηματοδοτήσεων, ενώ μειώνει διαρκώς το αποτύπωμά της με το σχεδιασμό ενεργειακών κτηρίων και την εφαρμογή συστημάτων που προωθούν τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.hellenicbank.com/growgreen