Η Cyta εξασφάλισε το 1ο Βραβείο Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας 2021, ως ο 1ος Στρατηγικός Συνεργάτης του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου για αναβάθμιση και προστασία της βιοποικιλότητας στην Κύπρο, στην κατηγορία Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Οι βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν από το CSR Cyprus σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, στη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια του 13ου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΙΜΗ. 

Το βραβείο για τη Cyta παρέλαβε ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας κος Νίκος Χαραλάμπους, ο οποίος σημείωσε ότι η Cyta, με σοβαρότητα, ευθύνη και ευαισθησία, συμβάλλει εποικοδομητικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του συνόλου της κοινωνίας. Επεσήμανε ότι αυτό το πετυχαίνει μέσω της ανάληψης και διεκπεραίωσης σημαντικών έργων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και μέσα από τις καθημερινές λειτουργίες του Οργανισμού. 

Η Cyta συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους Οργανισμούς σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας. Από  το 2018 αποτελεί τον 1ο Στρατηγικό Συνεργάτη του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου με δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα την επικονίαση, τη ρύθμιση του κλίματος, την αντιπλημμυρική προστασία, τη γονιμότητα του εδάφους και την παραγωγή τροφίμων, καυσίμων, ινών και φαρμάκων, και κατ’ επέκταση, η διατήρησή της έχει ζωτική σημασία για την ευημερία του ανθρώπου.