Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (Cooperation in Science and Technology) για το έτος 2020 καθώς συμμετέχει στη συγγραφική ομάδα δεκαεννέα (19) από τις συνολικά σαράντα (40) Προτάσεις που έχουν εγκριθεί.

To COST παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές / ερευνήτριες, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού του, το COST, χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων COST, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών / ερευνητριών από διάφορες χώρες, που υλοποιούν ερευνητική εργασία σε όμοιο αντικείμενο.

Το ερχόμενο διάστημα, οι ερευνητές και ερευνήτριες που συμμετείχαν στις συγγραφικές ομάδες των πετυχημένων Δράσεων COST θα διορισθούν προκειμένου να ξεκινήσει η συμμετοχή τους. Στη συνέχεια, άλλοι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στις νέες Δράσεις COST θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), που λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο για προώθηση του Προγράμματος COST, περίπου από τα τέλη Ιουνίου 2020. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές που απασχολούνται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και εκπονούν, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της κάθε Δράσης.

Κατάλογος των νέων εγκεκριμένων Δράσεων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του COST. Σχετικές πληροφορίες, καθώς και το Έντυπο αίτησης για συμμετοχή σε υφιστάμενη Δράση του COST, βρίσκονται διαθέσιμες στον ιστοχώρο του ΙδΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST, τα έντυπα υποβολής αιτήματος και τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ και COST National Coordinator, κα Κατερίνα Καρακασίδου (τηλ: 22205036, ηλ. ταχυδρομείο: kkarakasidou@research.org.cy).