Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνουν την πιστοποίηση, από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας (πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση – ENQA και του Ευρωπαϊκού Μητρώου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – EQAR), του Διδακτορικού Προγράμματος Εκπόνησης Διατριβών σε συνεπίβλεψη, το οποίο οδηγεί στην απονομή ενιαίου διδακτορικού διπλώματος από τα δύο ιδρύματα στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

Μετά από μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία πιστοποίησης, στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι, διεθνούς κύρους πανεπιστημιακοί από το Copenhagen Business School, το Queensland University of Technology και το Universitat Jaume I, το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα πληρώντας στο έπακρο το σύνολο των κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Εκπόνησης Διατριβών αφορά τα τμήματα Οικονομικών και Διοίκησης και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα δύο Πανεπιστημιακά ιδρύματα, μέσα από αυτή την πρωτοποριακή συνεργασία, αναδεικνύουν την δέσμευση τους για υψηλής στάθμης πρωτογενή ακαδημαϊκή έρευνα. Παράλληλα, κάνουν πράξη τον σταθερό προσανατολισμό τους για την περαιτέρω διεθνοποίησή τους με την προσέλκυση άριστων φοιτητών από όλο τον κόσμο.