Για ακόμα μια φορά, καθολική ήταν η επιτυχία όλων των αποφοίτων της Νομικής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου που παρακάθισαν στις πρόσφατες εξετάσεις (αποτελέσματα Ιουλίου και Μαρτίου 2021) του Νομικού Συμβουλίου της Κύπρου, για εγγραφή στα μητρώα των ασκούντων το επάγγελμα δικηγόρων στη Δημοκρατία.

Το Πανεπιστήμιο ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου και η Νομική Σχολή, συγχαίρει τους διδάσκοντες στον τομέα του Κυπριακού Δικαίου για την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση αλλά και πρακτική άσκηση και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων (παρακολούθηση αληθινών δικών και πρακτική επεξεργασία νομικών και δικαστικών θεμάτων κ.α.) που προσφέρουν στους φοιτητές και εύχεται στους επιτυχόντες αποφοίτους του θέρμα συγχαρητήρια για την επιτυχία τους και καλή σταδιοδρομία στην επαγγελματική τους πλέον πορεία.

Σημειώνεται πως το πτυχίο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ, είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το ΚYΣΑΤΣ και ως εκ τούτου μετά την απόκτησή του, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου εγγράφονται ως ασκούμενοι δικηγόροι στο μητώο ασκουμένων δικηγόρων της Δημοκρατίας άμεσα, χωρίς οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις.