Η Ελληνική Τράπεζα δίπλα στα «Οικολογικά Σχολεία» εδώ και 24 χρόνια.

Η Τελετή Απονομής της Πράσινης Σημαίας στα Σχολεία που συμπλήρωσαν με επιτυχία τρία
συνεχόμενα χρόνια στο Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία», πραγματοποιήθηκε σήμερα, 21 Ιουνίου 2022 στην Αίθουσα Πασχάλης Πασχαλίδης στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας.

Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» διοργανώνεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό
CYMEPA με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
ΥΠΠΑΝ και τη στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της
Επιτρόπου Περιβάλλοντος κας Κλέλιας Βασιλείου.

Στην τελετή συμμετείχαν με παιδιά από ένα Νηπιαγωγείο, και εκπαιδευτικοί από άλλα
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Ειδικές και Ιδιωτικές Σχολές εκπροσωπώντας τα 69 συνολικά σχολεία που βραβεύτηκαν.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας η κα Μαρία Πηλείδου και εκ μέρους του ΥΠΠΑΝ η Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης κα Γιώτα Μυλωνά και η Επιθεωρήτρια Ειδικής Εκπαίδευσης κα Άντρη Κοντού. Εκ μέρους της Επιτρόπου Περιβάλλοντος χαιρετισμό απηύθυνε ο κος Κυριάκος Σιακαλλής. Όλοι εξέφρασαν τη θερμή τους στήριξη στο Πρόγραμμα συγχαίροντας όλους τους συντελεστές.

Στόχος του διεθνούς προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή νοοτροπίας των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν την αειφορία. Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, τα σχολεία γίνονται κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο.