Την Τρίτη 23.10.2020, ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου συνάντηση μεταξύ του Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας κου Ιωάννη Παπαμελετίου, της Γεν. Προξένου κας Αθηνάς Παπαγεωργίου και των Πρυτανικών και Διοικητικών Αρχών του Ιδρύματος, εκπροσωπούμενων από τον κο Γεώργιο Λεπτό, Πρόεδρο του Δ.Σ του Ιδρύματος, καθ. Παντελή Σκλιά, Πρύτανη και κο Ανδρέα Μολέσκη, Γεν. Διευθυντή.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της Ελληνικής Πολιτείας στην Κυπριακή Δημοκρατία δόθηκε η δυνατότητα στις αρχές του Ιδρύματος να τους ενημερώσουν για την υπερδεκαετή πολυσχιδή και πολυεπίπεδη δράση και προσφορά του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και στην τοπική και εθνική κοινωνία των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και στην παραγωγή νέας καινοτόμου εφαρμοσμένης γνώσης μέσω της συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα με την επιστημονική κοινότητα και συνεργασίες με σημαντικούς επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς και συνεχή συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επίσης υπήρξε εκτενής ενημέρωση για την αναπτυξιακή προσπάθεια και προοπτικές του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με στόχο την διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών και της φοιτητικής του κοινότητας με την αγορά εργασίας, την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της 4IR και την πρωτοπορία στην αιχμή της γνώσης με τα υφιστάμενα, αλλά και νέα γνωστικά πεδία και Προγράμματα Σπουδών, μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας του Neapolis Eco Smart City.

Τέλος, ενημερώθηκαν για την κοινή προσπάθεια και στόχευση των ακαδημαϊκών και πολιτικών αρχών Κυπριακής και Ελληνικής Δημοκρατίας, ώστε  τα Ελληνικά και Κυπριακά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού Χώρου, να καταστούν πυλώνες ποιοτικής ανάπτυξης και ακαδημαϊκής αριστείας,  διεκδικώντας  από κοινού την πρωτοπορία σε καινοτομία και έρευνα στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης.