Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη περίοδο της πανδημίας η οποία δεν μας άφησε ανεπηρέαστους, η ανάγκη για επιχορηγήσεις με σκοπό την στελέχωση εταιριών με νέο προσωπικό παίζει καθοριστικό ρόλο και η εκμετάλλευση των εν λόγω κονδυλίων κρίνεται απαραίτητη.

Η Eurosuccess Consulting έχει πολυετή εμπειρία στην έρευνα, ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων όσο αφορά τα Σχέδια Επιχορήγησης Πρόσληψης και Εκπαίδευσης Προσωπικού από διάφορους κρατικούς οργανισμούς, μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων. Τα σχέδια προσφέρουν Παροχή χορηγίας μέχρι και 80% του μισθολογικού κόστους του υπαλλήλου.

Τα σημαντικότερα Σχέδια ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ που βρίσκονται σε ισχύ είναι:

Τα οφέλη που προσφέρουν τα Σχέδια Επιχορήγησης Πρόσληψης Προσωπικού*:

 • ΑΜΕΣΗ αξιοποίηση από όλες τις επιχειρήσεις & φυσικά πρόσωπα
 • Παροχή χορηγίας μέχρι και 80% του μισθολογικού κόστους του υπαλλήλου
 • Μείωση στα μισθολογικά και λειτουργικά κόστη
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη, κατάρτιση και παραγωγικότητα

Οι δικαιούχοι των Σχεδίων:

 • Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άνεργοι άνω των 30
 • Νέοι ηλικίας 15 – 29 χρονών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Άτομα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού κ.α.

Η Eurosuccess Consulting , δύναται να υποστηρίξει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ως προς τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Ενημέρωση των εκάστοτε διαθέσιμων σχεδίων
 • Διερεύνηση κατά πόσο το προτεινόμενο άτομο εμπίπτει για επιχορήγηση σε κάποιο Σχέδιο
 • Διεκπεραίωση και υποβολή του φακέλου της αίτησης
 • Παροχής τυχόν διευκρινήσεων προς την αρμόδια διαχειριστική Αρχή
 • Παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος
 • Ετοιμασία των εντύπων παρακολούθησης και καταβολής χορηγημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανοικτά Σχέδια Επιχορήγησης Πρόσληψης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, εδώ!

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Eurosuccess Consulting στο 22420110 ή/και στο info@eurosc.eu