Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

Στα επίπεδα 2018 – 2019 βρίσκονται οι τρέχουσες τιμές

Μείωση 2% σε σύγκριση με την προηγούμενη διμηνία

 

Αναφορικά με τις τρέχουσες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και συγκεκριμένα με τις συγκρίσεις που γίνονται με τις τιμές που ίσχυαν πριν ένα χρόνο, την αντίστοιχη περίοδο, η ΑΗΚ επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:

 

  • Λόγω της καθολικής έξαρσης του πρώτου κύματος της πανδημίας διεθνώς, η περσινή περίοδος ήταν ιδιαίτερη. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον τομέα ενέργειας ήταν εντελώς διαφορετικές και μη συγκρίσιμες με οποιαδήποτε άλλη χρονιά.

 

  • Κατά τη διάρκεια του 2020, και ειδικότερα τους μήνες Μάρτιο-Μάϊο, η τιμή των καυσίμων διεθνώς ήταν σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα. Αυτό οφειλόταν στην πολύ περιορισμένη ζήτηση καθώς, λόγω της πανδημίας, η παγκόσμια βιομηχανική, επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε.

 

  • Από το καλοκαίρι του 2020, και με τη σταδιακή επαναφορά μιας μορφής κανονικότητας στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα και στη λειτουργία των κοινωνιών, παρατηρείται μία συστηματική, σταδιακή αύξηση στην τιμή των υγρών καυσίμων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τρέχουσα (Σεπτέμβριος 2021) τιμή καυσίμων παρουσιάζει πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με την πρωτόγνωρα χαμηλή τιμή κατά το 2020, ενώ είναι επίσης ελαφρά αυξημένη σε σχέση με τις τιμές του 2018 και 2019.

 

  • Η τιμή του ρεύματος φέτος επανήλθε στα επίπεδα του 2018 και 2019. Ενώ τη διμηνία αυτή θα υπάρξει μείωση κατά 2% συγκριτικά με την προηγούμενη.

 

  • Ένας επιπλέον παράγοντας που συνέτεινε στην αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και άρα στην αύξηση της ζήτησης και παραγωγής στην Κύπρο, είναι ο παρατεταμένος φετινός καύσωνας που οδήγησε σε μεγαλύτερη χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων σε σχέση με προηγούμενες καλοκαιρινές περιόδους.

 

  • Η τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος εξαρτάται επίσης σε σημαντικό βαθμό και από την τιμή αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με πολιτική που αφορά όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, και φυσικά και την Κύπρο. Με βάση τις ποσότητες των καυσίμων που καταναλώνονται, υπολογίζονται και πιστοποιούνται οι εκπομπές σε τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Τα αντίστοιχα δικαιώματα εμπορεύονται μέσω ειδικής πλατφόρμας αγοράς δικαιωμάτων.  Ενδεικτικά, η τιμή αγοράς ανέρχεται σήμερα περίπου σε €55 ανά δικαίωμα (κάθε τόνος εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα αντιστοιχεί με ένα  δικαίωμα), έχοντας υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πέρσι και με αυξητική τάση. Τονίζεται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να μειωθούν περίπου κατά 25%-30% με την έλευση και χρήση του Φυσικού Αερίου, ενώ περαιτέρω μείωση θα προκύψει με την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.

 

Η σύγκριση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Κύπρου και διαφόρων χωρών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και το κόστος παραγωγής κάθε χώρας, είναι  άστοχη.  Η Κύπρος είναι ένα μικρό, απομονωμένο σήμερα ηλεκτρικό σύστημα, χωρίς διασύνδεση με άλλα ηλεκτρικά δίκτυα.  Συνεπώς είναι επιβεβλημένες οι συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές προκειμένου να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες ζήτησης ηλεκτρικού φορτίου.

 

Κοινός στόχος, ΑΗΚ και Αρμόδιων Φορέων, είναι η περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και η χρήση φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  Αυτό για την ΑΗΚ αποτελεί κύρια στρατηγική επιλογή, που επιβεβαιώνεται με έργα:

 

α. Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, χωρίς η ΑΗΚ να συμμετέχει στη διαδικασία αδειοδότησης τους

β. Υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών στις μονάδες παραγωγής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού, για καύση ΦΑ μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο

γ. Συμμετοχή στην ΕΤΥΦΑ, που είναι η εταιρεία ιδιοκτησίας υποδομής για την αποϋγροποίηση του υγροποιημένου ΦΑ στο Βασιλικό, και υποστήριξη του αρμόδιου Φορέα που έχει την ευθύνη για την έλευση του ΦΑ στην Κύπρο.

 

Η ΑΗΚ κατανοεί απολύτως τον προβληματισμό των καταναλωτών γύρω από την τιμή ενός αγαθού ζωτικής σημασίας όπως το ηλεκτρικό ρεύμα. Επιδίωξη τους  είναι η σταδιακή απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από τα υγρά καύσιμα, έτσι ώστε η επίδραση του κόστους να είναι όσο το δυνατό μικρότερη στη διαμόρφωση της τιμής του ρεύματος.