Για την ενίσχυση του σπουδαίου έργου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, η MetLife προσέφερε με πολλή αγάπη το ποσό των €12.720, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες της κυπριακής κοινωνίας που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία.

Ο Ερυθρός Σταυρός στην Κύπρο άρχισε να λειτουργεί το 1950. Είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση του τόπου και δραστηριοποιείται στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Σκοπός του Ερυθρού Σταυρού παγκοσμίως είναι να βοηθά στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου, χωρίς διάκριση γένους, φύλου, ηλικίας, κοινωνικής θέσης, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης.

Η MetLife, σε συνεργασία με το MetLife Foundation, έχει επενδύσει σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιλαμβάνουν τη στήριξη των νέων της Κύπρου, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την κάλυψη έκτακτων κοινωνικών αναγκών. Δέσμευση της εταιρείας είναι να προστατεύει και να εξυπηρετεί τις κοινότητες και να ενισχύει τον κοινωνικό ιστό. Εκτός από τον Ερυθρό Σταυρό, συνεργάζεται με οργανισμούς & διοργανώσεις όπως ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, οι Παγκόσμιοι Αγώνες «Special Olympics», ο οργανισμός Junior Achievement Cyprus κ.ά.

Η MetLife επικεντρώνεται σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  για το περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της με στόχο τη βιωσιμότητα και ένα πιο «πράσινο» μέλλον για όλους. Μία από αυτές ο καθαρισμός που πραγματοποίησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, στην παραλία Μενεού στη Λάρνακα, στο πλαίσιο της ευρύτερης ενέργειας κοινωνικής υπευθυνότητας με την ονομασία «The Great EMEA Litter Pick 2021».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MetLife Cyprus, επισκεφθείτε: https://www.metlife.com.cy/about-us/corporate-responsibility/