Την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης της πολιτικής συνοχής, καθώς και την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και του σχεδίου δίκαιης μετάβασης για την Κύπρο ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη χώρα την Πέμπτη η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής θα ενισχύσουν την οικονομία της Κύπρου και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και τη διαφοροποίηση των τοπικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της Κύπρου.»

Σε συνδυασμό με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που έχει εγκρίνει το πρόγραμμά της για την πολιτική συνοχής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).

Με το πέρας της συνάντησης ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε:

Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» ανέρχεται στα 1.8 δισεκατομμύρια ευρώ, με εθνική συνεισφορά 840 εκατομμυρίων ευρώ.

Ένα Πρόγραμμα που αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω έξυπνων, ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων, υπό συνθήκες υγιούς απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, σε πλήρη εναρμόνιση με τις πολιτικές και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνεται η υλοποίηση πέραν των 120 έργων και σχεδίων χορηγιών σε πέντε άξονες πολιτικής που συνοπτικά θα παρουσιάσω, καθώς θα έχουν την ευκαιρία οι αρμόδιοι Υπουργοί τις προσεχείς μέρες και βδομάδες να αναλύσουν εν εκτάσει.

Ο πρώτος άξονας πολιτικής, ύψους 312 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μέσω της προώθησης επενδύσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας, του Ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, προσαρμόζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της οικονομίας στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Ο δεύτερος άξονας πολιτικής, ύψους 783 εκατομμυρίων ευρώ, σχετίζεται με την ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία, με σχέδια χορηγιών και επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας, κυκλικής οικονομίας, προστασίας της βιοποικιλότητας, ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Εξ αυτών, 187 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσω του νεοσύστατου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την περαιτέρω επιτάχυνση και διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, κάτι το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε πως επείγει ως προτεραιότητα για την άμεση μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και την υλοποίηση των υποχρεώσεων μας για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Ο τρίτος άξονας πολιτικής, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, άπτεται της ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας του οδικού δικτύου μέσω της ολοκλήρωσης του νότιου περιμετρικού Λευκωσίας, αλλά και αποσυμφόρησης της τροχαίας κίνησης στο υπεραστικό δίκτυο, με την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μεταφορών.

Ο τέταρτος πυλώνας, ύψους 424 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέεται με την ολοκλήρωση των σχεδιασμών μας για τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με επίκεντρο την περαιτέρω στήριξη των όσων έχουν ανάγκη της συνδρομής και προστασίας της Πολιτείας.

Πέραν των όσων έχουν πραγματωθεί, να υπάρξουν νέα προγράμματα για μεγαλύτερη προστασία των όσων έχουν ανάγκη στήριξης από την Πολιτεία.

Προνοούνται επενδύσεις για σχέδια εργοδότησης και κατάρτισης ανέργων και νέων, καθώς και ενεργοποίησης γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της επιδότησης διδάκτρων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για τη φοίτηση παιδιών μέχρι 4 ετών.

Ένα σχέδιο το οποίο με ικανοποίηση αναφέρω πως θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο πυλώνας περιλαμβάνει, επίσης, σχολικές δράσεις κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες μέσω της λειτουργίας Κέντρου Αυτισμού, δημιουργίας νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης και ενίσχυσης του συστήματος αξιολόγησης αναπηρίας, όπως επίσης και παροχής σίτισης και υλικής συνδρομής προς τους άπορους.

Ο τελευταίος άξονας συνδέεται με τη ριζική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ουσιαστική στήριξη της Κυβέρνησης στη συλλογική αυτή προσπάθεια, μέσω της καταβολής πόρων ύψους 182 εκατομμυρίων ευρώ στις τοπικές Αρχές για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Πειρσσότερα Finance νέα εδώ