Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, το οποίο προβλέπει επιχορηγήσεις €1 δισεκατομμύριο ευρώ και €227 εκατομμύρια με τη μορφή δανείων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελείται από πέντε Άξονες Πολιτικής: «Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία», «Ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία», «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», «Προς μια ψηφιακή εποχή», «Αγορά εργασίας, εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο». Από αυτά τουλάχιστον 37% θα πρέπει να κατανεμηθούν σε δράσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων και τουλάχιστον 20% σε δράσεις για την ψηφιακή μετάβαση.

Επιπλέον, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το Σχέδιο της Κύπρου, το οποίο κατατέθηκε στην Επιτροπή στις 17 Μαΐου, αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου να εγκριθεί και από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία και σε αυτό περιλαμβάνονται μια συνεκτική δέσμη κοστολογημένων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026.

Μέχρι στιγμής τα πρώτα Σχέδια που έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν είναι αυτά της Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ελλάδας, οι οποίες τα είχαν καταθέσει εντός Απριλίου.


ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ