Τα ευρήματα έρευνας για Δαπάνη σε Digital διαφημίσεις που πραγματοποιήθηκε από την Pulse Market Research για λογαριασμό του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου, έχουν δείξει πως το 90% θεωρεί την Digital διαφήμιση ως αναπόσπαστο κομμάτι στο promotional mix διαφημιστικών εκστρατειών τους .
Διαφήμιση ή Digital διαφήμιση;
Η δαπάνη της Διαφήμισης από το 2019 στο 2020 σημείωσε μείωση 3-6%, ενώ η δαπάνη της Digital Διαφήμισης από το 2019 στο 2020 σημείωσε αύξηση 14%.
12% ήταν το μερίδιο της Digital Διαφήμισης στην συνολική διαφημιστική επένδυση της χρονιάς 2019 ενώ η εκτίμηση μεριδίου της Digital Διαφήμισης στην συνολική διαφημιστική επένδυση της χρονιάς 2020 ήταν 14%.

 

Τα top 3 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης διαφημιστικής παρουσίας είναι το Facebook με 98% το Instagram με 90% και το YouTube με 71%.

Πηγή: Pulse Market Research | 2021 | https://pulse.com.cy/latest-news/123-digital