Σημαντική συμβολή στην εξασφάλιση επάρκειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Μία σημαντική συμφωνία συνεργασίας, μεταξύ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., υπεγράφη την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ, από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ,

κ. Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου και τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.,

κ. Ιωάννη Στεφανάτο, στην παρουσία του Διευθυντή Ενέργειας, κ. Χαράλαμπου Ρούσου που εκπροσώπησε την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η ανέγερση της 6ης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Παραγωγής.  Η νέα, σύγχρονη και αποδοτική Μονάδα παραγωγής, ισχύος 160MW, θα προστεθεί στην υφιστάμενη συνολική ικανότητα παραγωγής της ΑΗΚ, από συμβατικές Μονάδες, και θα συμβάλει στην εξασφάλιση της επάρκειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη διασφάλιση της απαραίτητης εφεδρείας.  Η Μονάδα θα αποτελείται από δύο αεριοστρόβιλους, δύο λέβητες ανάκτησης θερμότητας και ένα ατμοστρόβιλο, με συνολική μέγιστη δυναμικότητα 160MW, και θα λειτουργεί με φυσικό αέριο ως κύριο καύσιμο, ενώ θα έχει επίσης τη δυνατότητα λειτουργίας και με διυλισμένο πετρέλαιο (diesel), ως εναλλακτικό καύσιμο.

Η ΑΗΚ, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, προκήρυξε εντός του 2020 Κοινοτικό Διαγωνισμό για την εγκατάσταση της νέας Μονάδας Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου στον ΗΣ Βασιλικού.  Οι προσφορές υποβλήθηκαν εντός Σεπτεμβρίου 2020 και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε εντός του 2021 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  Το Έργο περιλαμβάνει σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση, έλεγχο και αρχική λειτουργία.  Με βάση το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Έργου, η νέα Μονάδα παραγωγής αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία πριν την καλοκαιρινή περίοδο του 2024.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει επίσης και την υπογραφή Σύμβασης με την κατασκευάστρια εταιρεία για τη μακροχρόνια συντήρηση των δύο αεριοστροβίλων της νέας Μονάδας, μέχρι και τη συμπλήρωση της πρώτης μεγάλης συντήρησής τους.

Εκ μέρους της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Διευθυντής Ενέργειας,

κ. Ρούσος επιβεβαίωσε τη στήριξη του Υπουργείου στους πολυσχιδείς σχεδιασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, που σχετίζονται τόσο με την ανάπτυξη της παραγωγής αλλά και των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Απώτερος στόχος του Υπουργείου είναι η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η σταδιακή μετάβαση της χώρας μας στην πράσινη ενέργεια.  Σύμφωνα με τον κ. Ρούσο «Η ΑΗΚ αποτελεί τον κύριο ενεργειακό πυλώνα της χώρας, του οποίου η κινητήριος δύναμη προέρχεται από το αξιόλογο προσωπικό του οργανισμού. Οι άνθρωποι της ΑΗΚ αποδεικνύουν συνεχώς ότι μπορούν να εργάζονται οργανωμένα, ευέλικτα και με επαγγελματισμό, υλοποιώντας τις εκάστοτε απαιτήσεις για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κα Θεοδοσίου τόνισε πως: «Μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, η ΑΗΚ προετοιμάζεται με ταχύτητα ώστε να συμβάλλει στην εξασφάλιση επάρκειας παραγωγής ενός αγαθού ζωτικής σημασίας, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Προσβλέπουμε στην έλευση του φυσικού αερίου και ταυτόχρονα είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο αξιοποίησης των ΑΠΕ.  Η ΑΗΚ σε μια εποχή μεγάλων και σύνθετων προκλήσεων, επενδύει όχι μόνο στο μέλλον της, αλλά και στο ενεργειακό μέλλον της Κύπρου. Γιατί το έργο ανάπτυξης της ΑΗΚ, είναι έργο που διευρύνει τον ενεργειακό ορίζοντα του τόπου μας. Δημιουργώντας νέες συνθήκες προόδου και ευημερίας για όλους».

Εκ μέρους της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ο κ. Ευστάθιος Νάτσης, Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων Εξωτερικού ανέφερε πως το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΑΗΚ και την Κυπριακή Δημοκρατία που αφορά στην Εθνική ενεργειακή επάρκεια και εκσυγχρονισμό και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του τόπου.  Έκανε επίσης ιδιαίτερη μνεία στη θεμελιώδη συνεργασία της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με την εταιρεία SIEMENS που θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό της Μονάδας και η οποία εκπροσωπήθηκε από τον κ. Μιχάλη Κιουμουρτζίδη, Διευθυντή Ενεργειακών Έργων για Ελλάδα και Κύπρο.  Ο κ. Νάτσης διαβεβαίωσε πως η κατασκευαστική δεινότητα και αριστεία της ΤΕΡΝΑ, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της SIEMENS, είναι τα εχέγγυα για να κατασκευαστεί η 6η Μονάδα κατά το βέλτιστο τρόπο και να αποτελέσει ένα τεχνολογικό κόσμημα για την ΑΗΚ και την Κυπριακή Δημοκρατία.