Με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνουμε ότι οι κ.κ. Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ. και Γεώργιος Σταμάτης, Πρόεδρος Διοικητικών Εφετών ε.τ., θα προσφέρουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με σεμινάρια και διαλέξεις, τις υψηλού επιπέδου νομικές γνώσεις και εμπειρίες τους, στους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Νομικής Σχολής.

Σε συνεργασία και συνδυασμό με τους υψηλού κύρους ακαδημαϊκούς της Σχολής όπως τον Κοσμήτορα Καθηγητή Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη, τους Καθηγητές Στέλιο Περράκη και Γιάννη Μπέκα, αλλά και με νεότερους αλλά έμπειρους και πλήρως καταρτισμένους επιστημονικά και καταξιωμένους επαγγελματικά συναδέλφους, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος αποτελεί υψηλής ποιότητας και στάθμης πυλώνα της νομικής επιστήμης και γνώσης.

Περισσότερα Business νέα εδώ