Πρώτη Συμφωνία με τη Cytacom Solutions

Η Cyta, επιχειρώντας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών, συνεχίζει να κινείται με ευελιξία έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Στις 10 Ιανουαρίου 2022, η Διεύθυνση της θυγατρικής της εταιρείας Cytacom Solutions, υπέγραψε για πρώτη φορά Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Οργανισμού  ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ ΣΕΚ), ΑΣΕΤ- CΥΤΑ και ΠΑΣΕ ΑΤΗΚ, ικανοποιώντας το διαχρονικό αίτημά τους και επιβεβαιώνοντας, παράλληλα, την αγαστή συνεργασία μεταξύ των μερών.

Ο CEO της Cyta και Πρόεδρος της Cytacom Solutions, κ. Αντρέας Νεοκλέους, δήλωσε: «Λειτουργώντας ως σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας και με συνοδοιπόρους τους εργαζομένους μας και τους εκπροσώπους τους, χτίζουμε σχέσεις διαφάνειας και εμπιστοσύνης με μοναδικό μας γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη του Οργανισμού και τη διατήρησή του στην κορυφή των τηλεπικοινωνιών της χώρας μας.».  Σημείωσε, ακόμα, πως σύντομα θα προχωρήσει η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και για τις άλλες θυγατρικές της.

Οι εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων χαρακτήρισαν το γεγονός ως εξαιρετικά σημαντικό και ευχαρίστησαν τις Διευθύνσεις της Cyta και της Cytacom για την εποικοδομητική τους στάση.