Το περιβάλλον αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής της ΑΗΚ.  Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών που διαμένουν στις κοινότητες που γειτνιάζουν με τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού η ΑΗΚ ενημερώνει τα ακόλουθα:

Ποιότητα αέρα γύρω από τον ΗΣ Βασιλικού

Η ποιότητα του αέρα γύρω από τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού μετρείται και αξιολογείται σε πραγματικό χρόνο, καθ’ όλο το 24ωρο, μέσω εξειδικευμένων Κινητών Μονάδων περιβαλλοντικών μετρήσεων, τόσο της ΑΗΚ όσο και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτές βρίσκονται εγκατεστημένες στα χωριά Ζύγι, Καλαβασό και Μαρί.

Οι εν λόγω περιβαλλοντικές μετρήσεις παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Air Quality (https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/el), την οποία οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να επισκεφθεί και να παρακολουθεί όποτε επιθυμεί.  Με βάση τα αποτελέσματα που φαίνονται στην Ιστοσελίδα, οι μετρήσεις είναι εντός των σχετικών ορίων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εγκατάσταση Συστημάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για συνεχή μείωση των ρύπων και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Οργανισμού και των σχετικών οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΑΗΚ έχει εγκαταστήσει στις Μονάδες Ατμού 1, 2 & 3 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος όπως κατακράτηση σκόνης, συστήματα απονίτρωσης καθώς και συστήματα αποθείωσης.

Υφιστάμενη κατάσταση

Τα πιο πάνω συστήματα εγκαταστάθηκαν στους Λέβητες των ατμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής 1, 2 και 3 κατά τα τελευταία 3 περίπου χρόνια. Αφορούν συστήματα απονίτρωσης και συστήματα αποθείωσης, ενώ έγιναν επίσης εργασίες βελτίωσης της απόδοσης των παλαιότερα εγκατασταθέντων ηλεκτροστατικών φίλτρων για μείωση των εκπεμπόμενων στερεών σωματιδίων σκόνης. Το σύστημα απονίτρωσης έχει παρουσιάσει αριθμό τεχνικών ζητημάτων επηρεάζοντας τη λειτουργία και άλλων βοηθητικών συστημάτων των Λεβήτων με αποτέλεσμα να τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η ΑΗΚ αφού αποτάθηκε άμεσα στις κατασκευάστριες εταιρείες των Μονάδων Παραγωγής και με βάση τις εισηγήσεις των εταιρειών αυτών θα προχωρήσει άμεσα σε ανάθεση των σχετικών συμβολαίων για την εκτέλεση των αναγκαίων διορθωτικών εργασιών.

Επεξήγηση για το χρώμα του καπνού

Το λευκό χρώμα που παρατηρείται στην έξοδο των καπνοδόχων των Λεβήτων 1 και 2 οφείλεται είτε σε περίσσεια αέρα/οξυγόνου καύσης σε περιόδους απότομης μείωσης του φορτίου, είτε σε παρουσία υδρατμών στο καυσαέριο λόγω εμφάνισης ατμού σε μέρος των συστημάτων των Λεβήτων, ή και λόγω εισρόφησης ατμοσφαιρικού αέρα σε σημεία του συστήματος καυσαερίων που λειτουργούν σε συνθήκες υποπίεσης.

Παράλληλα, κατά περιόδους εντός του 24ώρου, παρατηρείται καπνός σκούρου χρώματος από τις καπνοδόχους των Λεβήτων 1-3. Αυτό αποτελεί μέρος της κανονικής λειτουργίας των Λεβήτων, και συμβαίνει είτε κατά τις στιγμές απότομης αύξησης του φορτίου μιας μονάδας παραγωγής (λόγω απρόβλεπτης διακοπής λειτουργίας άλλης μονάδας συμβατικής παραγωγής ή ξαφνικής μείωσης της παραγωγής από ΑΠΕ), είτε κατά περιόδους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαπνισμού στους τρεις Λέβητες.  Σημειώνεται ότι τα επίπεδα των ρύπων   ακόμη και με τις αντιρρυπαντικές τεχνολογίες εκτός λειτουργίας λόγω των τεχνικών ζητημάτων που παρουσιάστηκαν είναι παρόμοια με αυτά που ίσχυαν πριν την εγκατάσταση τους.

Ποιότητα καυσίμου που χρησιμοποιεί η ΑΗΚ

Πάγια πρακτική της ΑΗΚ είναι όπως τα καύσιμα ελέγχονται διεξοδικά κατά την παραλαβή τους στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, τόσο από την ίδια την ΑΗΚ όσο και από ανεξάρτητο, διαπιστευμένο εργαστήριο για να διασφαλίζεται ότι αυτά είναι πάντοτε εντός των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Χρονοδιάγραμμα για επιδιόρθωση των συστημάτων

Οι εγκαταστάσεις αποθείωσης στους Λέβητες 1, 2 και 3 έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ η ολοκλήρωση των έργων απονίτρωσης πραγματοποιείται σταδιακά για όλες τις μονάδες στη βάση συγκεκριμένου  δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος με ημερομηνία έναρξης το Φθινόπωρο 2022 και ολοκλήρωσης σε τρία στάδια ως ακολούθως:

Μονάδα 1:  Άνοιξη 2023

Μονάδα 2:  Φθινόπωρο 2023

Μονάδα 3:  Άνοιξη 2024

 

Περισσότερα Business νέα εδώ