Στα πλαίσια συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της, η Eurosuccess Consulting διεξάγει έρευνα αναφορικά με τις ανάγκες και προσδοκίες των κυπριακών επιχειρήσεων σε σχέση με την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών και γενικά του προσωπικού, με απώτερο σκοπό την επιτυχημένη οργάνωση σε εταιρικό και τμηματικό επίπεδο, την υποκίνηση του προσωπικού, την αύξηση της παραγωγικότητας,  κλπ.

Σημαντικό να σημειωθεί ότι η Eurosuccess Consulting είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την ΑνΑΔ και εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο από την ACTA.

Τα οφέλη των σεμιναρίων:

  • Παροχή χορηγίας μέχρι και 80% του κόστους του σεμιναρίου, όπως λειτουργικά έξοδα & έξοδα του εκπαιδευτή
  • Υποστηρίζουν στην ανάπτυξη, κατάρτιση & παραγωγικότητα
  • Υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία των τμημάτων που διέπουν την επιχείρηση/οργανισμό
  • Δύναται να διεξαχθούν εσωτερικά & εξατομικευμένα
  • Προσαρμόζονται με βάση τις ανάγκες & συνθήκες της εκάστοτε επιχείρησης & προσωπικού

 

Οργανώνουμε & υλοποιούμε σεμινάρια στους πιο κάτω θεματικούς τομείς:

  • Διεύθυνση/Εποπτεία
  • Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Μάρκετινγκ/Πωλήσεις/Δημόσιες Σχέσεις
  • Ψηφιακές Δεξιότητες

 

Περισσότερες πληροφορίες για τους διάφορους τομείς σεμιναρίων ΄τους οποίους ήδη υλοποιεί η Eurosuccess Consulting, μπορείτε να βρείτε εδω

 

Για συμμετοχή στην έρευνα, μπορείτε να πατήσετε εδω

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη του οργανισμού μας στο τηλέφωνο 22420110 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@eurosc.eu