Συνεχιζόμενη ανθεκτική απόδοση σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελληνική Τράπεζα με κέρδη!

 • Κέρδη €55,4 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2022
 • Σταθερή Κεφαλαιακή βάση: Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,6%[1],[2]  περίπου και Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,9%1,2   περίπου, που υπερβαίνουν σημαντικά τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
 • Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο αναπροσαρμοσμένος[3] Δείκτης των MEX[4] ήταν 10,2% και ο αναπροσαρμοσμένος[5] Δείκτης ΜΕΧ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, στο 3,6%
 • Project Starlight: Συμφωνία για την πώληση περίπου €0,7 δισ.  ΜΕΧ και της APS Debt Servicer
 • Στρατηγικό σχέδιο 2022-2024 για τον μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων, το οποίο επικεντρώνεται ό στην ψηφιοποίηση και στον έλεγχο του κόστους.
 • Προώθηση προϊόντων που σχετίζονται με το τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) για χρηματοδότηση αυτοκινήτου και στέγασης

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, κυριάρχησε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδηγώντας σε πολύ υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, μειωμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη και χαμηλότερες οικονομικές προοπτικές παγκοσμίως. Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, η κυπριακή οικονομία ενισχύθηκε κατά 6,1% τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Ο θετικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αποδίδεται κυρίως στις καλές επιδόσεις επιχειρηματικών κλάδων όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, η φιλοξενία και άλλων που σχετίζονται με την αναψυχή.

Το περιβάλλον των επιτοκίων άλλαξε σημαντικά μετά την απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει το βασικό επιτόκιο στο 0% για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια τον Ιούλιο του 2022. Πολύ πρόσφατα τα επιτόκια αυξήθηκαν περαιτέρω στο 0,75%. Ταυτόχρονα, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξήθηκαν σε όλη την Ευρώπη – Στα μέσα του έτους, το 10ετές κρατικό ομόλογο της Κύπρου έφτασε στη μέγιστη απόδοση του 3,5%, κυρίως εξαιτίας της ευρείας πιστωτικής διασποράς, αντανακλώντας το αβέβαιο περιβάλλον στην αγορά κεφαλαίων.

Παρά τις προκλήσεις, οι επιδόσεις της Ελληνικής Τράπεζας ήταν θετικές και πέραν των προσδοκιών, επιτυγχάνοντας σταθερή πρόοδο στους στρατηγικούς της στόχους. Σημειώνοντας κέρδη €55,4 εκατ. μετά τη φορολογία, αποδείξαμε την ανθεκτικότητα και την ευρωστία του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 παραχωρήθηκαν €556 εκατ. σε νέα δάνεια, με υγιή απόδοση κινδύνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 43% σε σύγκριση με το νέο δανεισμό ύψους €388 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Διατηρούμε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 21,9% (αναπροσαρμοσμένος), πολύ πιο πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 473%).

Είμαστε σε θέση και παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των βιώσιμων λιανικών και επιχειρηματικών μας πελατών.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί παραμένουμε προσεκτικοί και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί λόγω των προκλήσεων που έχουμε, εξού και εργαζόμαστε σταθερά και εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας. Το Project Starlight που αφορούσε την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €0,7 δισ. και η συμφωνία με την RCB για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων διευκολύνσεων, μείωσαν σημαντικά τον αναπροσαρμοσμένο δείκτη ΜΕΧ περίπου στο 3,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο με τον ανταγωνισμό.

Θετικές προοπτικές μπροστά μας

Το τριετές πλάνο μετασχηματισμού της Ελληνικής Τράπεζας έχει ήδη ξεκινήσει και υλοποιείται κανονικά.  Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε την εμπειρία του πελάτη, να ενισχύσουμε την κερδοφορία, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία μετεξέλιξης σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη μέσω της ψηφιοποίησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Παράλληλα, ενισχύουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Επιπλέον, το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων αναμένεται να στηρίξει μεσοπρόθεσμα τους βασικούς μας δείκτες (KPI’s). Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στον υγιή νέο δανεισμό με ικανοποιητικό προφίλ απόδοσης, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ενώ την ίδια στιγμή βελτιώνουμε την κερδοφορία του επενδυτικού μας χαρτοφυλακίου.

Η διαχείριση/εξυγίανση του κόστους της Τράπεζας παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, τονίζω για άλλη μια φορά την αμετάκλητη δέσμευσή μας για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης και τη διαμόρφωση ενός σχεδίου εξόδου, ώστε να βελτιωθεί ο δείκτης εξόδων/εσόδων της Τράπεζας. Οι συζητήσεις με την Συντεχνία βρίσκονται σε εξέλιξη και ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε επιτυχή έκβαση, κυρίως προς όφελος των εργαζομένων μας, διασφαλίζοντας έναν υγιή και εύρωστο Οργανισμό για το μέλλον.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συναδέλφους για την ισχυρή δέσμευση και τις προσπάθειές τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και να τους διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στις δύσκολες στιγμές.

Άλλα βασικά στοιχεία:

 • Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2022 στα €133 εκατ.
 • Ζημιές απομείωσης αντιστροφή για την 1η εξαμηνία του 2022 στα €11,2 εκατ.
 • Οι Νέες χορηγήσεις κατά την 1η εξαμηνία του 2022 ανήλθαν στα €556 εκατ.
 • Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 53% στις 30 Ιουνίου 2022
 • Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2022 ανήλθε στο 76%
 • Άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 473% και πλεόνασμα ρευστότητας

του LCR στα €6,4 δισ.

 • Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 41%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη
 • Ισχυρή, σταθερή βάση καταθέσεων κυρίως λιανικής τραπεζικής.

 

Λευκωσία,  20 Σεπτεμβρίου 2022

[1] Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις ΔΠΧΑ 9, συμπεριλαμβανομένων των μη ελεγμένων κερδών για την 1η εξαμηνία του 2022.

[2] Αναπροσαρμοσμένα λαμβάνοντας υπόψη το θετικό αντίκτυπο από τη συμφωνία Starlight (περιλαμβάνει το κέρδος από την πώληση της εταιρείας διαχείρισης χρεών, την ελάφρυνση των ΣΠΣ μετά την πώληση των ΜΕΧ και την αύξηση των ΣΠΣ από την απόκτηση των Ομολογιών Υψηλής (Senior) Εξοφλητικής προτεραιότητας και των Ομολογιών Μεσαίας (Mezzanine) εξοφλητικής προτεραιότητας

[3] Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση.

[4] Εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων.

 Περισσότερα Business νέα εδώ